Ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming.

Brandweer
Civiele Bescherming
Personeel
Administratief statuut

Geïntegreerde wijzigingen:

22.12.2022
Ministeriële omzendbrief
12 pagina's