Brandweer

Wat doet de brandweer?

(foto Exxonmobil)

De bevolking kan rekenen op ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden, die ingedeeld zijn in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter je hulpverleningszone op hun eigen telefoonnummer.

Brandweerstatistieken 2020

Brandpreventie

Brandpreventie draagt bij tot de veiligheid van de burgers door middel van een specifieke brandregelgeving en de toepassing daarvan. De Afwijkingscommissie onderzoekt de aanvragen tot afwijking voor bepaalde constructies met betrekking tot de basisnormen inzake brandveiligheid. De burgers sensibiliseren over de risico's en gevaren van branden is van essentieel belang, zodat ook zij een rol kunnen spelen in de brandpreventie. Hiervoor worden onder andere campagnes, adviezen en pedagogisch materiaal uitgewerkt.

Risicos

De brandweerlieden worden zelf geconfronteerd met een aantal beroepsrisico’s. De FOD Binnenlandse Zaken heeft daarom in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, Brandweer Brussel en de representatieve vakorganisaties een interne campagne gestart met campagnemateriaal die de hulpverleningszones kunnen gebruiken om brandweerlieden over deze risico’s in te lichten en hen te ondersteunen via procedures en een aantal nuttige tips.

Zonewerking

(foto Robert Dekock)

Tot 1 januari 2015 waren de brandweerkorpsen hoofdzakelijk gemeentelijk georganiseerd. Om mensen nog sneller te helpen, werden de brandweerkorpsen hervormd.

Hierbij zijn, tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016, de 250 brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel.

Hieronder vind je de belangrijkste wetten en besluiten over de organisatie en werking van een hulpverleningszone terug.

Over het personeel

(foto IILE)

Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid is in 2015 onder andere het administratief en het geldelijk statuut voor de brandweer geüniformiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat al het brandweerpersoneel van eenzelfde graad over dezelfde verloning, voordelen en verlof beschikt, ook als ze niet voor dezelfde hulpverleningszone werken.

Ben je brandweerman of -vrouw? Dan kan je hier alle nuttige informatie vinden over je statuut.

Rekrutering Brandweer

Voor je kan solliciteren bij de zone van je keuze moet je eerst het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen.

Brandweer. Ook iets voor jou? Ontdek het op ikwordbrandweer.be

De hulpverleningszones in België bepalen zelf wanneer zij meer personeel willen aanwerven. De brandweerscholen beslissen in overleg met de hulpverleningszones wanneer zij Federale geschiktheidsproeven organiseren.

Brandweermaterieel

(foto IILE)

De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

 

CATALOGUS VAN MATERIEEL VOOR HULPDIENSTEN - Update 07/2019

Standaard operationele procedures

De Directie Brandweer staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Rescue Dog Belgium

Reddingshondenteams

De kynologenhulpverleningsteams van de Civiele Veiligheid, gewoonlijk "hondenbrigades" genoemd, zijn opgenomen in Rescue Dog Belgium. Ze bestaan uit hulphondengeleiders, die deel uitmaken van een hulpverleningszone of een eenheid van de Civiele Bescherming, en hun hond.