Project 112

Iedereen in Europa moet via het unieke noodnummer 112 gratis de hulp kunnen inroepen van brandweer, medische hulpdiensten en politie.
In België is er beslist dat de invoering van dit Europees noodnummer verandering betekent op vier vlakken:

  • Alle operatoren in de noodoproepcentrales moeten een federaal statuut krijgen (met uitzondering van gedetacheerde brandweermensen en dispatchers van de politie).
  • Alle noodoproepcentrales moeten ondersteund worden door hetzelfde technologisch platform.
  • Er komt één noodoproepcentrale per provincie en één voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad. De operatoren en calltakers in de Noodcentrales 112 en de CIC 101 (Centra voor Informatie en Communicatie van de geïntegreerde politie) werken vanop dezelfde locatie, waardoor ze gemakkelijker informatie kunnen uitwisselen.
  • Multidisciplinaire calltakers zullen op termijn alle noodoproepen aannemen waarna ze de nodige info doorsturen naar de dispatchers van de desbetreffende hulpdiensten (de noodoproepcentrales 112 en 101 smelten stap voor stap verder samen).

Inmiddels hebben alle operatoren en calltakers in de noodcentrales eenzelfde federaal statuut en werken de noodoproepcentrales 112 en 101 in vier provincies (Namen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) vanuit hetzelfde gebouw en met dezelfde technologie.

De overschakeling naar de gemeenschappelijke CAD-technologie (Computer Aided Dispatching) van NV ASTRID is een grotere uitdaging gebleken dan initieel gedacht. Daarom worden eerst een aantal problemen opgelost en verbeteringen voorzien voordat de andere NC112 op hetzelfde technologisch platform gebracht worden. Intussen blijven zij met de dispatchtechnologie AEG/CityGIS werken.
Het project 112 wordt verwezenlijkt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de FOD  Volksgezondheid en de geïntegreerde politie.

Optimalisering werking noodoproepcentrales

De Directie 112 van de Algemene Directie Civiele Veiligheid werkt, samen met haar operatoren en calltakers, de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de geïntegreerde politie voortdurend aan de modernisering en optimalisering van de werking van de noodcentrales. Belangrijke projecten zijn bijvoorbeeld het beschikbaar maken van het noodnummer 112 voor doven en slechthorenden en het project eCall.

Noodnummer voor slechthorenden


De federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken en de geïntegreerde politie hebben ervoor gezorgd dat de noodcentrales ook bereikbaar zijn via SMS. Deze dienst is gratis en gereserveerd voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking. Het is voorlopig niet mogelijk om te SMS'en naar de traditionele noodnummers 112, 100 en 101, maar wel naar specifieke nummers die kunnen opgevraagd worden via email of SMS. Als je een smartphone hebt, is de app 112 BE een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Bezoek https://112.be/nl/voor-doven voor meer informatie.

eCall

eCall is een elektronisch verkeersveiligheidssysteem dat bij een auto-ongeval  de nooddiensten automatisch kan alarmeren, zelfs als bestuurders en passagiers bewusteloos zijn.

Europa verplicht de invoering van eCall voor nieuwe voertuigmodellen vanaf 2018.