Europese certificering van de capaciteiten van de Civiele Bescherming inzake de bestrijding van overstromingen

Internationale missies
Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Ophélie Boffa

 

Van 4 tot 7 mei 2017 nemen 20 specialisten van de Civiele Bescherming deel aan een grootschalige internationale oefening in Laubegg in Oostenrijk. De Europese overheden zullen hun capaciteiten om in het buitenland te interveniëren bij overstromingen evalueren om de Belgische module “High Capacity Pumping” (HCP) op te nemen in het Europees mechanisme voor civiele bescherming.

De module High Capacity Pumping zal door België ingezet worden in de Europese noodinterventiecapaciteiten. België komt zo tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie om de middelen voor de bestrijding van overstromingen op Europees niveau te versterken.
 
Het multidepartementaal team B-FAST bestaat uit 20 specialisten van de Civiele Bescherming, 1 van Volksgezondheid en 3 van Defensie. Deze experts en hun gespecialiseerde middelen zullen in Oostenrijk onderworpen worden aan een evaluatie waarna de module HCP officieel gecertificeerd zal worden.

De module "High Capacity Pumping"

In geval van overstromingen in het buitenland kan de Civiele Bescherming haar pompcapaciteiten met hoog debiet mobiliseren:

  • activering binnen de 6 uur en in een straal van 3000 km
  • 20 opgeleide en getrainde specialisten
  • 11 voertuigen
  • 4 à 12 pompen met hoog debiet (van 5.000 à 66.000 liter/minuut)
  • 2000 meter slangen

De Civiele Bescherming kan ook haar Goliath-pomp, die een gemeentelijk zwembad leeg kan pompen in 10 minuten dankzij haar debiet van 66.000 liter per minuut, individueel laten interveniëren.
Deze middelen van de Civiele Bescherming laten B-FAST toe om in het buitenland te interveniëren om er snelle en doeltreffende hulp te bieden aan de getroffen landen. Ze werden al ingezet tijdens de overstromingen die Frankrijk in 2003, Roemenië in 2006 en Bosnië in 2014 troffen. In 2016 hebben ze deelgenomen aan de Europese oefening Sequana in Parijs.

Europees mechanisme voor Civiele bescherming

Het Europees mechanisme voor civiele bescherming verzekert de internationale coördinatie wanneer landen die getroffen worden door grootschalige rampen, hulp vragen. Het doel van dit mechanisme is om de interoperabiliteit van de middelen en de efficiëntie van de interventies van de Civiele Bescherming te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken, worden specifieke interventiemodules, die aan kwaliteitsnormen voldoen, ingezet voor elk type ramp (overstroming, epidemie, aardbeving, …). Ze garanderen een betere coördinatie op het terrein, een uniek contactpunt en een antwoord gebaseerd op de noden, en ze maken het mogelijk om de verdubbeling van de middelen te vermijden. Elke module is autonoom, snel inzetbaar en samengesteld uit gespecialiseerd personeel.

 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be