Het nummer 1722 permanent vanaf 2020

Noodcentrale 112
Organisatie

Het nummer 1722 voor niet-dringende oproepen naar de brandweer wordt vandaag opnieuw geactiveerd naar aanleiding van het noodweer dat wordt voorspeld door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) van België. Het nummer wordt geactiveerd wanneer er een zware storm of onweer is aangekondigd zodat het noodnummer 112 voorrang kan geven aan oproepen van mensen wier leven mogelijk in gevaar is.

In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-dringende interventieoproepen via smartphone, computer of tablet te behandelen. Daarnaast zal er een lijst met concrete voorbeelden, die is ontwikkeld in samenwerking met de brandweer, worden verspreid. Het is de bedoeling om de burger te helpen een onderscheid te maken tussen een noodsituatie die een oproep naar het nummer 112 vereist omdat deze situatie mogelijk een leven in gevaar brengt, en een niet-dringende situatie die geen levensbedreigend risico inhoudt en die kan worden afgehandeld via het nummer 1722, het e-loket of een private pechverhelpingsdienst.

De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken: “Door deze nieuwe tools te ontwikkelen willen wij de burgers extra middelen bieden om contact op te nemen met de brandweer en de werking van de noodcentrales 112 optimaliseren. Wanneer een leven in gevaar is, telt elke minuut. De centrales moeten de oproepen die dringende interventie vereisen van de brandweer of de ambulance prioritair kunnen behandelen. Hen ontlasten van niet-dringende of onnodige oproepen kan dus levens redden.

Eind 2018 werd ook een pilootproject uitgevoerd in de provincies Namen en West-Vlaanderen om een systeem te testen waarbij er gebruik werd gemaakt van een keuzemenu voor de noodnummers. Of het nu gaat om 112 (brandweer/ambulance) of 101 (politie), dit menu laat dezelfde keuze toe: Toets 1 voor de brandweer of de ambulance, toets 2 voor de politie. Het is dus niet langer nodig om de nummer te herinneren van de hulpdienst die u nodig heeft. Het menu vermijdt ook het doorschakelen van oproepen tussen de centrales 112 en 101 en beperkt de invoer van onjuiste of onnodige oproepen. Het menu lijkt op de App 112 BE, die voorstelt om de hulp die men nodig heeft door middel van een icoontje (ambulance, brandweer of politie) te kiezen. In beide gevallen, via de App of de telefoon, wordt de persoon onmiddellijk met de juiste noodcentrale in verbinding gebracht en wint zo kostbare tijd. Het gebruik van dit menu op nationale schaal wordt momenteel bestudeerd.

 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be