Nationale feestdag van 21 juli 2018: nieuwigheden van de Civiele Veiligheid

Noodcentrale 112
Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Evenement

Brussel, 17/07/2019 – De Civiele Bescherming werft aan om haar operationele capaciteiten te versterken. De hulpverleningszones stellen de evolutie van hun interventiemiddelen voor. Dankzij de app 112 BE is het gemakkelijk om een hulpdienst te contacteren en om de locatie van je oproep precies te bepalen.

De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. De noodcentrales 112 beheren als eerste schakel in de hulpverleningsketen de noodoproepen 112. De brandweer is vervolgens belast met de dringende hulp op lokaal niveau en de Civiele Bescherming intervenieert met haar experts en materieel voor langdurige, gespecialiseerde versterking op nationaal niveau.

De Civiele Bescherming werft aan!

De Civiele Bescherming voert via sociale media campagne om 41 nieuwe professionele sappeurs aan te werven voor haar eenheden in Brasschaat en Crisnée. Iedereen die een federaal geschiktheidsattest (FGA) heeft kan tot 31 juli 2019 solliciteren via Selor. Kandidaten die slagen voor de selectie komen terecht in federale teams van de Civiele Bescherming die gespecialiseerd zijn in de de veiligheid van de bevolking.

Mensen die willen solliciteren maar nog geen federaal geschiktheidsattest op zak hebben kunnen zich inschrijven via deze website om deel te nemen aan de drie proeven van het FGA: de competentietest, de handvaardigheidstest en de lichamelijke proeven. Als je de proeven met succes aflegt, kan je solliciteren voor toekomstige vacatures bij zowel de Civiele Bescherming als bij de brandweer.

De Civiele Bescherming is op 1 januari 2019 hervormd om haar gespecialiseerder, efficiënter en moderner te maken. Haar capaciteiten zijn gecentraliseerd in twee eenheden: Crisnée en Brasschaat. Deze expertisecentra vullen elkaar efficiënt aan om hun missies op het hele Belgische grondgebied uit te voeren en zo de operationele middelen van de andere hulpdiensten (politie en brandweer) te versterken. Hun opdrachten zijn voortaan onderverdeeld in vier specialiteiten: CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear), SAR (Search And Rescue), HTD (Heavy Technical Deployment) en ICM (Incident & Crisis Management). Het défilé is de perfecte gelegenheid om haar middelen te ontdekken.

Brandweer: altijd paraat!

De Civiele Veiligheid brengt hulde aan de hulpverleningszones door 13 voertuigen te laten rijden in het defilé op 21 juli 2019. Om 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, zullen er twee historische ladderwagens, van de zones van WAPI en de Vlaamse Ardennen, aan het hoofd van het detachement met modernere voertuigen rijden. De andere voertuigen illustreren de ongelooflijke evolutie van hun uitrusting.

Dit Austin K2 brandweervoertuig met ladder is afkomstig van de post Ronse (hulpverleningszone Vlaamse Ardennen). Tijdens de tweede wereldoorlog is het als ziekenwagen gebruikt door het Engels leger. In 1944 werd het in België achtergelaten en is daarna nog tot 1978 door brandweer Ronse gebruikt om personeel te vervoeren en een aanhangwagen met een pomp te trekken. Het voertuig kan een chauffeur, een begeleider en achteraan zes tot acht brandweermannen vervoeren.

De 160 jeugdbrandweerlieden die deelnemen aan het défilé vertegenwoordigen met trots de toekomst van het beroep. Om brandweerman of -vrouw te worden, kunnen jongeren een opleiding bij de jeugdbrandweer volgen vanaf 16 jaar. Naast waarden zoals toewijding en kameraadschap leren ze er levens te redden en zich voor te bereiden op de proeven van het Federaal Geschiktheidsattest (FGA). De jonge brandweermannen stellen hun verworven kennis voor tijdens demonstraties in het Veiligheidsdorp van de FOD Binnenlandse Zaken (Zavel): een kind reanimeren, een vuur blussen, op een hoogteladder klimmen,… Ze tonen er ook de hand- en sportvaardigheden die nodig zijn om het Federaal Geschiktheidsattest te kunnen halen, een voorwaarde om te solliciteren bij de brandweer of de civiele bescherming.

Noodnummer 112: 1 App 112 BE voor 3 hulpdiensten

Het noodnummer 112 is zichtbaar op de brandweervoertuigen en ambulances. Maar iemand in gevaar of in paniek kan de noodnummers vergeten. Dankzij de app 112 BE kun je meteen het icoon van de hulpdienst kiezen: brandweer, ambulance of politie. De app "112 BE" kan je gratis downloaden op smartphones (iPhone en Android) en biedt nog heel wat andere voordelen:

  • Lokalisatie: de noodcentrales kunnen precies zien waar je bent.
  • Chat: als je slecht hoort of niet kunt spreken, kunnen de noodcentrales met je communiceren via berichten.
  • Alarm: als je buiten bewustzijn of onvindbaar bent, kunnen de noodcentrales je gsm laten rinkelen.
  • Informatiebron: je kunt bij je registratie bepaalde belangrijke medische informatie invoeren, zoals hartproblemen, allergieën (voor medicatie), diabetes,…

Sinds de lancering in juni 2017, werd de app 112 BE 655.932 keer gedownload op smartphones.

In het Veiligheidsdorp op de Zavel worden bezoekers ontvangen door operatoren van de noodcentrales 112. Kinderen leren er hoe ze levens kunnen redden door de Kids film 112 te bekijken en te spelen. Volwassenen krijgen uitleg over het gebruik van de App 112 BE.

ophelie.boffa@ibz.fgov.be