Noodcentrales 112 zoeken hulp van burgers

Noodcentrale 112
Evenement
Perscontact: 
eva.burm@ibz.fgov.be

 

Op 10 december 2018 houdt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zijn eerste stakeholderparticipatiemoment. Tijdens deze bijeenkomst gaat Binnenlandse Zaken voor zijn noodcentrales 112 op zoek naar meer duidelijkheid en eenduidigheid over wanneer iets echt dringend is en wanneer niet. Dit doen ze samen met burgers, operatoren uit de noodcentrales, de hulpdiensten en andere overheidsorganisaties.

 

Erwin Hertens, Directeur 112: “Meer dan een vierde van de oproepen naar 112 zijn geen echte noodoproepen en betekenen extra wachttijd voor mensen die écht dringend hulp nodig hebben van brandweer of ambulance. De ultieme doelstelling van dit project is dat mensen zelf beter een triage zullen kunnen maken van waarvoor je 112 belt en waarvoor je op zoek gaat naar een alternatief.

Samen levensreddende keuzes maken: wanneer bel je 112, waarvoor bel je niet en wat zijn de alternatieven.

Om het stakeholderparticipatieproject voor de noodcentrales 112 optimaal voor te bereiden gaat er eerst een online brainstorm door in november met “burgers”, waarin gepeild wordt naar waarvoor je 112 meteen wilt kunnen bereiken. De resultaten van deze brainstorm worden samengelegd met de resultaten van een online brainstorm waaraan de operatoren uit de noodcentrales eerder dit jaar al deelnamen. Het sluitstuk is het fysiek stakeholderparticipatiemoment op 10 december 2018, waarin alle stakeholders samengebracht worden. Zij gaan samen op zoek naar een gedragen definitie, vuistregels of een ander eindproduct waaruit burgers duidelijk kunnen opmaken waarvoor ze naar 112 mogen bellen voor brandweer en/of ambulance en waarvoor niet. De eindresultaten zullen onder andere dienen als basis voor informatiecampagnes of projecten zoals een nationaal e-loket of het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722.

Help de noodcentrales 112

Wil jij de noodcentrales 112 helpen bij dit project door deel te nemen aan de online brainstorm in november, het fysiek participatiemoment op 10 december 2018 en/of eventuele toekomstige participatiemomenten. Schrijf je dan in via www.112.be.

Als je geselecteerd wordt, nodigt de FOD Binnenlandse Zaken je uit voor een exclusieve blik achter de schermen in een van de noodcentrales in België.

 

Eva Burm